Västra Gotlands Vattenråd

Föreningen i vilande.

Enligt ett extra årsmöte den 22/4 2015 angående eventuell nedläggning av föreningen bestämdes att Västra Gotlands Vattenråd skulle läggas vilande och föreningens medel skulle delas upp  enligt beslut på detta möte. Föreningen ligger nu vilande tills ny styrelse anmäler sitt intresse för att ta upp verksamheten på nytt.

Eventuellt intresse av återupptagande av föreningen anmäls till Peter Landergren på länsstyrelse Gotland.

Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallén 4 (Nya Visborg)
621 85  VISBY

peter.landergren@lansstyrelsen.se, 010-2239256

Vattenrådet har som syfte att främja en god vattenkvalitet, vattenhushållning och att långsiktigt främja biologisk mångfald samt vara en remissinstans i vattenfrågor. Ett annat syfte med vattenrådet är att hitta alternativa lösningar för att minska näringsläckaget till Östersjön.

Västra Gotlands vattenråd innefattar socknarna Tofta, Stenkumla, Träkumla, Hogrän, Eskelhem, Mästerby, Sanda,Västergarn, Hejde och Klinte.
Vattenrådet är en mötesplats där man diskuterar och samarbetar kring lokala och gemensamma vattenfrågor. Styrelsen utgörs av boende i socknarna, både privatpersoner, markägare och företagare.
Vi diskuterar de problem vi ser med de vattendrag som rinner genom våra socknar och försöker hitta lösningar. Vad ska man t.ex. göra åt läckage av fosfor och kväve? Hur ska man hindra att vattendragen helt torkar ut? Hur ska man lösa problemet med igenväxning av åar och insjöar? Hur ska man göra så att djur och växter trivs i våra vattendrag?

Genom att träffas och utbyta erfarenheter lär vi oss alltmer om detta och kan hjälpa till vid lokala frågor. Har du ett problem eller en vattenfråga du behöver hjälp med ska du inte tveka att höra av dig till oss. Vi är också inbjudna att ha synpunkter på förslag från myndigheter och kan påverka hur lokala vattenfrågor ska lösas. Vattenråden är tänkta som en informationskanal mellan myndigheter och allmänhet.

Våra projekt just nu.
En gång i månaden tar vi prover på vattenkvalitén i våra vattendrag. Vi läser av kväve- och fosforhalten och analyserar resultaten tillsammans. Diagrammen visar tydligt när halterna blir högre och tillsammans försöker vi utröna vad det beror på?

Under 2013 påbörjades en förstudie om möjligheter och nyttan av fosforfällor, vad krävs för att göra skillnad? Förstudie slutfördes och rapporterades hösten 2014 och rapporten och minnesanteckningarna  går att läsa under fliken ”projekt”.

Kontakta oss om du vill veta mer!
Email till ordförande Jeanette Åkerblom Adler: jeanetteadler20@hotmail.com

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s